loading

Poliyka prywatności

1. Sklep POLALFA.PL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych kontrahentów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. W oparciu o Ustawę Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

2. Sklep POLALFA.PL nigdy nie udostępniał i nie będzie udostępniać w przyszłości danych osobowych Klientów, do celów innych, niż związanych z realizacją zamówienia- dotyczy to wszystkich danych osobowych i adresowych przechowywanych przez Sklep. Adres e-mail będzie użyty jedynie w celu powiadomienia o stanie realizacji zamówienia oraz w przypadku wyrażenia na to zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom dla celów marketingowych!

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).